سرخپوستی آمریکایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به verbos

زبان: سرخپوستی آمریکایی [ia] بازگشت به سرخپوستی آمریکایی

دسته بندی: verbos تصديق verbos تلفظ ها