زبان: سرخپوستی آمریکایی [ia]

بازگشت به سرخپوستی آمریکایی

دسته بندی: verbos

تصديق verbos تلفظ ها