سرخپوستی آمریکایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به sostantivo

زبان: سرخپوستی آمریکایی [ia] بازگشت به سرخپوستی آمریکایی

دسته بندی: sostantivo تصديق sostantivo تلفظ ها