زبان: سرخپوستی آمریکایی [ia]

بازگشت به سرخپوستی آمریکایی

دسته بندی: linguas

تصديق linguas تلفظ ها