سرخپوستی آمریکایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به det svenska alfabetet

زبان: سرخپوستی آمریکایی [ia] بازگشت به سرخپوستی آمریکایی

دسته بندی: det svenska alfabetet تصديق det svenska alfabetet تلفظ ها

17 كلمات برچسب زده شده با عنوان "det svenska alfabetet". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا