زبان: سرخپوستی آمریکایی [Interlingua]

پيوستن به تلفظ های سرخپوستی آمریکایی

  • شمار متكلمان: ناموجود
  • شمار متكلمان در فوروو: 35
  • واژه‌های تلفظ شده: 4.737
  • واژه‌های تلفظ نشده: 16