ارمنی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Մարտակերտ

زبان: ارمنی [hy] بازگشت به ارمنی

دسته بندی: Մարտակերտ تصديق Մարտակերտ تلفظ ها

3 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Մարտակերտ". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا