ارمنی راهنمای تلفظ

[Հայերեն]

پيوستن به تلفظ های ارمنی

  • شمار متكلمان: 7.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 225
  • واژه‌های تلفظ شده: 3.863
  • واژه‌های تلفظ نشده: 11.131
  • ارمنی عكس از Alexander Naumov
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه