زبان: ارمنی [Հայերեն]

پيوستن به تلفظ های ارمنی

  • شمار متكلمان: 7.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 195
  • واژه‌های تلفظ شده: 3.611
  • واژه‌های تلفظ نشده: 9.704
  • ارمنی عكس از Alexander Naumov

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه