زبان: ارمنی [Հայերեն]

پيوستن به تلفظ های ارمنی

  • شمار متكلمان: 7.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 190
  • واژه‌های تلفظ شده: 3.563
  • واژه‌های تلفظ نشده: 9.716

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه