زبان: مجارستانی [hu]

بازگشت به مجارستانی

دسته بندی: határozói igenév

تصديق határozói igenév تلفظ ها