مجارستانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به 1984 (از liftaknával به elhelyezés)

زبان: مجارستانی [hu] بازگشت به مجارستانی

دسته بندی: 1984 تصديق 1984 تلفظ ها