زبان: مجارستانی [hu]

بازگشت به مجارستانی

دسته بندی: 1984

تصديق 1984 تلفظ ها