مجارستانی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: مجارستانی [Magyar] پيوستن به تلفظ های مجارستانی

  • شمار متكلمان: 14.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.978
  • واژه‌های تلفظ شده: 53.907
  • واژه‌های تلفظ نشده: 31
مجارستانی

عكس از 13bobby