مجارستانی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: مجارستانی [Magyar] پيوستن به تلفظ های مجارستانی

  • شمار متكلمان: 14.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 3.039
  • واژه‌های تلفظ شده: 54.799
  • واژه‌های تلفظ نشده: 321
مجارستانی

عكس از 13bobby