زبان:

چينی شيانگ

[hsn]

بازگشت به چينی شيانگ

دسته بندی: science

تصديق science تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟