چينی شيانگ واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Chinese (از 细妹子 به 满崽)

زبان: چينی شيانگ [hsn] بازگشت به چينی شيانگ

دسته بندی: Chinese تصديق Chinese تلفظ ها