چينی شيانگ واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به chimical element

زبان: چينی شيانگ [hsn] بازگشت به چينی شيانگ

دسته بندی: chimical element تصديق chimical element تلفظ ها

0 كلمات برچسب زده شده با عنوان "chimical element".

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟