چينی شيانگ واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به 粵語文字(簡體)

زبان: چينی شيانگ [hsn] بازگشت به چينی شيانگ

دسته بندی: 粵語文字(簡體) تصديق 粵語文字(簡體) تلفظ ها

3 كلمات برچسب زده شده با عنوان "粵語文字(簡體)". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا