چينی شيانگ راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: چينی شيانگ [湘语] پيوستن به تلفظ های چينی شيانگ

  • شمار متكلمان: 36.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 69
  • واژه‌های تلفظ شده: 455
  • واژه‌های تلفظ نشده: 622