سوربيايی بالا راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: سوربيايی بالا [Hornjoserbšćina] پيوستن به تلفظ های سوربيايی بالا

  • شمار متكلمان: 55.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 6
  • واژه‌های تلفظ شده: 3
  • واژه‌های تلفظ نشده: 573