کرواتی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به number

زبان: کرواتی [hr] بازگشت به کرواتی

دسته بندی: number تصديق number تلفظ ها