کرواتی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Number

زبان: کرواتی [hr] بازگشت به کرواتی

دسته بندی: Number تصديق Number تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Number". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا