کرواتی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به flicknamn

زبان: کرواتی [hr] بازگشت به کرواتی

دسته بندی: flicknamn تصديق flicknamn تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "flicknamn". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا