کرواتی راهنمای تلفظ

[Hrvatski]

پيوستن به تلفظ های کرواتی

  • شمار متكلمان: 6.200.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 571
  • واژه‌های تلفظ شده: 12.927
  • واژه‌های تلفظ نشده: 18
  • کرواتی عكس از Ivan Ivankovic