کرواتی راهنمای تلفظ

[Hrvatski]

پيوستن به تلفظ های کرواتی

  • شمار متكلمان: 6.200.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 578
  • واژه‌های تلفظ شده: 13.119
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1
  • کرواتی عكس از Ivan Ivankovic