کرواتی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: کرواتی [Hrvatski] پيوستن به تلفظ های کرواتی

  • شمار متكلمان: 6.200.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 497
  • واژه‌های تلفظ شده: 9.065
  • واژه‌های تلفظ نشده: 219
کرواتی

عكس از Akk_rus