کرواتی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: کرواتی [Hrvatski] پيوستن به تلفظ های کرواتی

  • شمار متكلمان: 6.200.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 430
  • واژه های تلفظ شده: 8.676
  • واژه های تلفظ نشده: 28
کرواتی

عكس از Akk_rus