زبان: کرواتی [Hrvatski]

پيوستن به تلفظ های کرواتی

  • شمار متكلمان: 6.200.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 562
  • واژه‌های تلفظ شده: 12.770
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1
  • کرواتی