هندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به verb

زبان: هندی [hi] بازگشت به هندی

دسته بندی: verb تصديق verb تلفظ ها