هندی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: هندی [हिन्दी] پيوستن به تلفظ های هندی

  • شمار متكلمان: 370.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.047
  • واژه‌های تلفظ شده: 13.004
  • واژه‌های تلفظ نشده: 5.405
هندی

عكس از jonrawlinson