هندی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: هندی [हिन्दी] پيوستن به تلفظ های هندی

  • شمار متكلمان: 370.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 998
  • واژه‌های تلفظ شده: 12.865
  • واژه‌های تلفظ نشده: 5.054
هندی

عكس از jonrawlinson