هندی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: هندی [हिन्दी] پيوستن به تلفظ های هندی

  • شمار متكلمان: 370.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 990
  • واژه‌های تلفظ شده: 12.852
  • واژه‌های تلفظ نشده: 5.027
هندی

عكس از jonrawlinson