زبان: هندی [हिन्दी]

پيوستن به تلفظ های هندی

  • شمار متكلمان: 370.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.069
  • واژه‌های تلفظ شده: 13.046
  • واژه‌های تلفظ نشده: 5.474
  • هندی عكس از Eric Laurent

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه