هندی راهنمای تلفظ

[हिन्दी]

پيوستن به تلفظ های هندی

  • شمار متكلمان: 370.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.199
  • واژه‌های تلفظ شده: 13.533
  • واژه‌های تلفظ نشده: 5.411
  • هندی عكس از Eric Laurent
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه