هندی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: هندی [हिन्दी] پيوستن به تلفظ های هندی

  • شمار متكلمان: 370.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 953
  • واژه‌های تلفظ شده: 12.748
  • واژه‌های تلفظ نشده: 4.994
هندی

عكس از jonrawlinson