زبان: هندی [हिन्दी]

پيوستن به تلفظ های هندی

  • شمار متكلمان: 370.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.054
  • واژه‌های تلفظ شده: 13.035
  • واژه‌های تلفظ نشده: 5.443
  • هندی

تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه