زبان: عبری [he]

بازگشت به عبری

دسته بندی: sailing

تصديق sailing تلفظ ها