زبان: عبری [he]

بازگشت به عبری

دسته بندی: religion

تصديق religion تلفظ ها