عبری واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به noun (از Aliyah به אבוקה)

زبان: عبری [he] بازگشت به عبری

دسته بندی: noun تصديق noun تلفظ ها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی