عبری واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Kabbalah

زبان: عبری [he] بازگشت به عبری

دسته بندی: Kabbalah تصديق Kabbalah تلفظ ها