عبری واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Israeli writers

زبان: عبری [he] بازگشت به عبری

دسته بندی: Israeli writers تصديق Israeli writers تلفظ ها