زبان: عبری [he]

بازگشت به عبری

دسته بندی: Israeli politicians

تصديق Israeli politicians تلفظ ها