زبان: عبری [he]

بازگشت به عبری

دسته بندی: house

تصديق house تلفظ ها