زبان: عبری [he]

بازگشت به عبری

دسته بندی: flowers

تصديق flowers تلفظ ها