زبان: عبری [he]

بازگشت به عبری

دسته بندی: first names

تصديق first names تلفظ ها