زبان: عبری [he]

بازگشت به عبری

دسته بندی: animals

تصديق animals تلفظ ها