عبری واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به בית (از (מטאטא (שם עצם به צלחת)

زبان: عبری [he] بازگشت به عبری

دسته بندی: בית تصديق בית تلفظ ها