عبری راهنمای تلفظ

[עברית]

پيوستن به تلفظ های عبری

  • شمار متكلمان: 7.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.273
  • واژه‌های تلفظ شده: 33.122
  • واژه‌های تلفظ نشده: 6.781
  • عبری عكس از David King
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه