عبری راهنمای تلفظ

[עברית]

پيوستن به تلفظ های عبری

  • شمار متكلمان: 7.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.439
  • واژه‌های تلفظ شده: 35.891
  • واژه‌های تلفظ نشده: 7.396
  • عبری
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه