عبری راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: عبری [עברית] پيوستن به تلفظ های عبری

  • شمار متكلمان: 7.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.498
  • واژه های تلفظ شده: 24.555
  • واژه های تلفظ نشده: 11.011
عبری

عكس از david55king