زبان: عبری [עברית]

پيوستن به تلفظ های عبری

  • شمار متكلمان: 7.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.125
  • واژه‌های تلفظ شده: 26.901
  • واژه‌های تلفظ نشده: 11.381
  • عبری عكس از David King