عبری راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: عبری [עברית] پيوستن به تلفظ های عبری

  • شمار متكلمان: 7.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.046
  • واژه‌های تلفظ شده: 26.599
  • واژه‌های تلفظ نشده: 11.213
عبری

عكس از david55king