عبری راهنمای تلفظ

[עברית]

پيوستن به تلفظ های عبری

  • شمار متكلمان: 7.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.156
  • واژه‌های تلفظ شده: 27.328
  • واژه‌های تلفظ نشده: 11.195
  • عبری عكس از David King
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه