عبری راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: عبری [עברית] پيوستن به تلفظ های عبری

  • شمار متكلمان: 7.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.643
  • واژه‌های تلفظ شده: 24.911
  • واژه‌های تلفظ نشده: 10.870
عبری

عكس از david55king