هاواييايی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: هاواييايی [‘Ōlelo Hawai‘i] پيوستن به تلفظ های هاواييايی

  • شمار متكلمان: 27.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 218
  • واژه‌های تلفظ شده: 410
  • واژه‌های تلفظ نشده: 415
هاواييايی

عكس از Upaya