هاواييايی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: هاواييايی [‘Ōlelo Hawai‘i] پيوستن به تلفظ های هاواييايی

  • شمار متكلمان: 27.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 187
  • واژه های تلفظ شده: 408
  • واژه های تلفظ نشده: 384
هاواييايی

عكس از Upaya