هاواييايی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: هاواييايی [‘Ōlelo Hawai‘i] پيوستن به تلفظ های هاواييايی

  • شمار متكلمان: 27.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 209
  • واژه‌های تلفظ شده: 410
  • واژه‌های تلفظ نشده: 419
هاواييايی

عكس از Upaya