هاواييايی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: هاواييايی [‘Ōlelo Hawai‘i] پيوستن به تلفظ های هاواييايی

  • شمار متكلمان: 27.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 207
  • واژه‌های تلفظ شده: 410
  • واژه‌های تلفظ نشده: 411
هاواييايی

عكس از Upaya