هاواييايی راهنمای تلفظ

[‘Ōlelo Hawai‘i]

پيوستن به تلفظ های هاواييايی

  • شمار متكلمان: 27.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 233
  • واژه‌های تلفظ شده: 431
  • واژه‌های تلفظ نشده: 501
  • هاواييايی عكس از Brian