هاواييايی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: هاواييايی [‘Ōlelo Hawai‘i] پيوستن به تلفظ های هاواييايی

  • شمار متكلمان: 27.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 214
  • واژه‌های تلفظ شده: 411
  • واژه‌های تلفظ نشده: 418
هاواييايی

عكس از Upaya