هاواييايی راهنمای تلفظ

[‘Ōlelo Hawai‘i]

پيوستن به تلفظ های هاواييايی

  • شمار متكلمان: 27.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 237
  • واژه‌های تلفظ شده: 449
  • واژه‌های تلفظ نشده: 545
  • هاواييايی عكس از Brian