هاكا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به metals (از 銀 به 銅)

زبان: هاكا [hak] بازگشت به هاكا

دسته بندی: metals تصديق metals تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "metals". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا