زبان: هاكا [客家话-客语]

پيوستن به تلفظ های هاكا

  • شمار متكلمان: 44.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 134
  • واژه‌های تلفظ شده: 4.635
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.578