زبان: هاكا [客家话-客语]

پيوستن به تلفظ های هاكا

  • شمار متكلمان: 44.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 138
  • واژه‌های تلفظ شده: 7.755
  • واژه‌های تلفظ نشده: 13.131
  • هاكا عكس از no author