هاكا راهنمای تلفظ

[客家语]

پيوستن به تلفظ های هاكا

  • شمار متكلمان: 44.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 179
  • واژه‌های تلفظ شده: 10.861
  • واژه‌های تلفظ نشده: 11.209
  • هاكا عكس از no author