هاكا راهنمای تلفظ

[客家话-客语]

پيوستن به تلفظ های هاكا

  • شمار متكلمان: 44.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 145
  • واژه‌های تلفظ شده: 9.042
  • واژه‌های تلفظ نشده: 12.428
  • هاكا عكس از no author