هاكا راهنمای تلفظ

[客家语]

پيوستن به تلفظ های هاكا

  • شمار متكلمان: 44.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 195
  • واژه‌های تلفظ شده: 11.025
  • واژه‌های تلفظ نشده: 11.067
  • هاكا عكس از no author