مانكس واژه های تلفظ نشده (از conning به stainney)

زبان: مانكس [Gaelg] بازگشت به مانكس

529 واژه های تلفظ شده. بازگشت به مانكس [Gaelg]
 • ضبط تلفظ conningconning [rabbit]
 • ضبط تلفظ goayrgoayr [goat]
 • ضبط تلفظ cucowrcucowr [cucumber]
 • ضبط تلفظ booabooa [cow]
 • ضبط تلفظ Peter KennaughPeter Kennaugh [Cyclist]
 • ضبط تلفظ mangamanga [kalbos dalis (daiktavardis f.), sąvoka (menai a. literatūra), spalva a.tapyba a.grafika a.kt. meno formos]
 • ضبط تلفظ CoontaeCoontae
 • ضبط تلفظ elmúlikelmúlik [verb]
 • ضبط تلفظ urleyurley [eagle]
 • ضبط تلفظ filliufilliu
 • ضبط تلفظ sollyssollys
 • ضبط تلفظ eaysteayst
 • ضبط تلفظ fliagheyfliaghey
 • ضبط تلفظ ceauceau
 • ضبط تلفظ çhenneyçhenney
 • ضبط تلفظ MoirreyMoirrey [Mary, name]
 • ضبط تلفظ maddinmaddin [Manx, マン島語, morning, 朝]
 • ضبط تلفظ SpotifySpotify [music, internet]
 • ضبط تلفظ çhiarnçhiarn
 • ضبط تلفظ Dooinney-oieDooinney-oie
 • ضبط تلفظ argonargon [rzeczownik, noun, element chemiczny, chemistry, elements, oil, scheikunde]
 • ضبط تلفظ sulfursulfur [chemical element]
 • ضبط تلفظ tungstentungsten [Mineral, Kimya terimleri, kimyasal elementler, chemical element]
 • ضبط تلفظ ThalliumThallium [elements, chemistry, periodic table, metals, noun, materials, chemical element]
 • ضبط تلفظ ThoriumThorium [elements, chemistry, periodic table, metals, noun, materials, chemical element]
 • ضبط تلفظ ThuliumThulium [elements, chemistry, periodic table, metals, noun, materials, chemical element]
 • ضبط تلفظ xenonxenon [elements, kemi, substantiv, chemical element, főnév, kémiai elemek, noun]
 • ضبط تلفظ ytterbiumytterbium [elements, chemistry, periodic table, metals, noun, materials, chemical element]
 • ضبط تلفظ yttriumyttrium [elements, metals, noun, materials, kemi, substantiv, chemical element]
 • ضبط تلفظ stainneystainney [chemical element]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی