گجراتی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به india

زبان: گجراتی [gu] بازگشت به گجراتی

دسته بندی: india تصديق india تلفظ ها