گجراتی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به brother

زبان: گجراتی [gu] بازگشت به گجراتی

دسته بندی: brother تصديق brother تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "brother". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا