گجراتی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Bharat

زبان: گجراتی [gu] بازگشت به گجراتی

دسته بندی: Bharat تصديق Bharat تلفظ ها