گجراتی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: گجراتی [ગુજરાતી] پيوستن به تلفظ های گجراتی

  • شمار متكلمان: 44.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 61
  • واژه های تلفظ شده: 176
  • واژه های تلفظ نشده: 29