زبان: گجراتی [ગુજરાતી]

پيوستن به تلفظ های گجراتی

  • شمار متكلمان: 44.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 70
  • واژه‌های تلفظ شده: 184
  • واژه‌های تلفظ نشده: 32

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه