گجراتی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: گجراتی [ગુજરાતી] پيوستن به تلفظ های گجراتی

  • شمار متكلمان: 44.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 69
  • واژه‌های تلفظ شده: 184
  • واژه‌های تلفظ نشده: 25