آلمانی سوييسی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به science

زبان: آلمانی سوييسی [gsw] بازگشت به آلمانی سوييسی

دسته بندی: science تصديق science تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "science". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا