زبان: آلمانی سوييسی [Schwyzerdütsch]

پيوستن به تلفظ های آلمانی سوييسی

  • شمار متكلمان: 4.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 187
  • واژه‌های تلفظ شده: 970
  • واژه‌های تلفظ نشده: 690
  • آلمانی سوييسی عكس از Cristo Vlahos