آلمانی سوييسی راهنمای تلفظ

[Schwyzerdütsch]

پيوستن به تلفظ های آلمانی سوييسی

  • شمار متكلمان: 4.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 193
  • واژه‌های تلفظ شده: 1.016
  • واژه‌های تلفظ نشده: 675
  • آلمانی سوييسی عكس از Cristo Vlahos