زبان: آلمانی سوييسی [Schwyzerdütsch]

پيوستن به تلفظ های آلمانی سوييسی

  • شمار متكلمان: 4.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 184
  • واژه‌های تلفظ شده: 963
  • واژه‌های تلفظ نشده: 690