آلمانی سوييسی راهنمای تلفظ

[Schwyzerdütsch]

پيوستن به تلفظ های آلمانی سوييسی

  • شمار متكلمان: 4.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 189
  • واژه‌های تلفظ شده: 1.001
  • واژه‌های تلفظ نشده: 673
  • آلمانی سوييسی عكس از Cristo Vlahos