آلمانی سوييسی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: آلمانی سوييسی [Schwyzerdütsch] پيوستن به تلفظ های آلمانی سوييسی

  • شمار متكلمان: 4.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 153
  • واژه‌های تلفظ شده: 840
  • واژه‌های تلفظ نشده: 730