زبان: یونانی باستانی [Ἀρχαία Ἑλληνική]

پيوستن به تلفظ های یونانی باستانی

  • شمار متكلمان: ناموجود
  • شمار متكلمان در فوروو: 125
  • واژه‌های تلفظ شده: 17.735
  • واژه‌های تلفظ نشده: 424

تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه