زبان: یونانی باستانی [Ἀρχαία Ἑλληνική]

پيوستن به تلفظ های یونانی باستانی

  • شمار متكلمان: ناموجود
  • شمار متكلمان در فوروو: 126
  • واژه‌های تلفظ شده: 17.964
  • واژه‌های تلفظ نشده: 410
  • یونانی باستانی عكس از no author

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه