یونانی باستانی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: یونانی باستانی [Ἀρχαία Ἑλληνική] پيوستن به تلفظ های یونانی باستانی

  • شمار متكلمان: ناموجود
  • شمار متكلمان در فوروو: 122
  • واژه‌های تلفظ شده: 16.858
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.152

كاربران یونانی باستانی برتر

peri22b: 15.448 تلفظ‌ها

Covarrubias: 650 تلفظ‌ها

Lefcant: 128 تلفظ‌ها

sicerabibax: 107 تلفظ‌ها

Kawdek: 85 تلفظ‌ها

دسته‌بندی‌های موجود در یونانی باستانی [grc]

ancient greece ancient Greek anglo-Greek Biblical cities goddess Greece greek Greek God Greek mythology greek names historic homer iliad 1 illiad 1 Italy mathematician muses mythology names nombre de persona noun philosopher philosophers philosophy place rivers theatre titans turkey verb ρήμα глагол բայ فلسفه

نمايش همه یونانی باستانی دسته‌بندی‌ها