گالیسی راهنمای تلفظ

[Galego]

پيوستن به تلفظ های گالیسی

  • شمار متكلمان: 3.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 276
  • واژه‌های تلفظ شده: 6.646
  • واژه‌های تلفظ نشده: 5.477
  • گالیسی عكس از Luis Hernandez