گالیسی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: گالیسی [Galego] پيوستن به تلفظ های گالیسی

  • شمار متكلمان: 3.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 221
  • واژه‌های تلفظ شده: 6.329
  • واژه‌های تلفظ نشده: 383
گالیسی

عكس از Blogefi