گالیسی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: گالیسی [Galego] پيوستن به تلفظ های گالیسی

  • شمار متكلمان: 3.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 217
  • واژه‌های تلفظ شده: 6.305
  • واژه‌های تلفظ نشده: 405
گالیسی

عكس از Blogefi