گالیسی راهنمای تلفظ

[Galego]

پيوستن به تلفظ های گالیسی

  • شمار متكلمان: 3.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 270
  • واژه‌های تلفظ شده: 6.602
  • واژه‌های تلفظ نشده: 31
  • گالیسی عكس از Luis Hernandez