گالیسی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: گالیسی [Galego] پيوستن به تلفظ های گالیسی

  • شمار متكلمان: 3.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 228
  • واژه‌های تلفظ شده: 6.392
  • واژه‌های تلفظ نشده: 319
گالیسی

عكس از Blogefi