گاليك اسكاتلندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Scottish gaelic

زبان: گاليك اسكاتلندی [gd] بازگشت به گاليك اسكاتلندی

دسته بندی: Scottish gaelic تصديق Scottish gaelic تلفظ ها

6 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Scottish gaelic". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا