ایرلندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به salutation

زبان: ایرلندی [ga] بازگشت به ایرلندی

دسته بندی: salutation تصديق salutation تلفظ ها