ایرلندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به place name (foreign)

زبان: ایرلندی [ga] بازگشت به ایرلندی

دسته بندی: place name (foreign) تصديق place name (foreign) تلفظ ها