ایرلندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به place name (foreign)

زبان: ایرلندی [ga] بازگشت به ایرلندی

دسته بندی: place name (foreign) تصديق place name (foreign) تلفظ ها

121 كلمات برچسب زده شده با عنوان "place name (foreign)". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا