ایرلندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به place name (anglicised)

زبان: ایرلندی [ga] بازگشت به ایرلندی

دسته بندی: place name (anglicised) تصديق place name (anglicised) تلفظ ها